Projektstöd IF Idrott 65+

Nu kan din förening söka bidrag inom Projektstöd IF Idrott 65 + 2024/2025.  Syftet med stödet är att utveckla verksamheten i föreningarna för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter. För att utveckla seniorverksamhet i enlighet med Fokus Korpen 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse där mottot är Idrott för alla-hela livet.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet beviljar stöd inom två områden: Utveckla befintlig verksamhet/starta upp ny verksamhet för målgruppen och rekrytering och utbildning av ledare. Andra idéer kan beviljas medel efter dialog med Korpens förbundskansli. 

Projektperiod

Projektperioden är 1/3 2024 – 31/12 2025. Stöd kan endast beviljas för projekt vars genomförande är inom den aktuella tidsperioden.

Hur ansöker vi om stöd?

Ansökan görs genom Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline, här finns manualer om hur ni går till väga. Ansökningsperiod 2024 är öppen till och med 17 mars 2024, besked ges senast 5 april. 

Under förutsättning att det finns pengar kvar kommer vi öppna upp för ytterligare ansökningar, vi reserverar oss att de kan komma att ta slut. Information om 2025 års ansökningsperiod kommer under hösten 2024.

Läs mer om projektstöd IF och huvudområdena i pdf:en Projektstöd IF Idrott 65+.

Frågor?

Har du generella frågor eller vill veta mer om Projektstödet? Ta kontakt med Regina Hedström. För tekniska frågor om Idrottsmedelapplikationen hänvisar vi till IdrottOnline-supporten.

Regina Hedström
regina.hedstrom@korpen.se
070-911 38 38