Basutbildning för seniorledare

 

 

Idrott hela livet är det stora målet i svensk idrotts strategi 2025 och för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är seniorer en av våra viktiga målgrupper. Därför har vi tagit fram denna webbaserade utbildning för dig som är eller vill bli ledare för seniorer.

Som seniorledare bidrar du till ett livslångt idrottande genom att leda föreningsaktiviteter inom träning som bidrar till ökat välmående och gemenskap. Utbildningen ger dig verktyg som bidrar till att du kan känna dig trygg i ditt ledarskap och erbjuda senioranpassade aktiviteter som vilar på vetenskaplig grund. 

Utbildningen syftar till att ge dig en första grundläggande kunskap för att känna dig trygg och motiverad att starta upp träning och fysisk aktivitet för äldre samt få verktyg för att växa in i ledarskapet för att bemöta äldre på ett bra sätt, såväl i grupp som enskilt. 

Utbildningens tre moduler:

- Kroppens åldrande
- Fysisk aktivitet för hälsa och välmående
- Det goda ledarskapet

Utbildningens upplägg

Basutbildning för seniorledare kan genomföras med en utbildare eller genom självstudier. I båda fallen används utbildningsportalen Learnster. 

Tidsåtgång

Självstudier: Cirka 8 timmar
Med utbildare: Cirka 10 timmar

Kostnad

Kostnadsfritt för dig som är aktiv i någon av Korpens medlemsorganisationer.

Anmälan

Här kan du anmäla dig om du vill genomföra utbildningen som självstudier. En länk till utbildningsportalen skickas ut när du har anmält dig. För information om den ledarledda utbildningen kontakta Regina Hedström på Korpens förbundskansli. Se kontaktuppgifter nedan. 

Frågor?

Regina Hedström
regina.hedstrom@korpen.se
070-911 38 38

Basutbildning för seniorledare är framtagen av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet i samverkan med vår nationella organisation PRO och RF-SISU.