Strategi 2032

Under Korpens mötesplats och förbundsmöte 2024 antogs en ny strategi som pekar ut riktningen för organisationen fram till 2032. 

Arbetet med att ta fram en ny strategi började under 2023. Processen bestod av flera olika moment, såsom informationsinsamling och dialog. 

Vad har hänt? 

• Vecka 43: Första utkastet skickades ut.

• 7-9 nov: Dialogmöten. 

• 14-15 nov: Avstämning av förslag på möte för verksamhetschefer.

• 15 nov-5 dec: Paketering av förslag som ska gå ut på remiss.

• 11 dec: Styrelsebeslut om förslag.

• 15 dec-15 feb: Förslaget ut på remiss.

Bearbetning av remissyttranden och eventuella förslag på ändringar.

• 17 april: Styrelsen beslutade om förslag till förbundsmötet.

• 17-19 maj: Förbundsmötet beslutade att anta Strategi 2032. 

Fokus Korpen 2032

Här kan du läsa vår nya strategi, Fokus Korpen 2032. 

Remiss 

Fokus Korpen 2032 – Hela Sveriges motionsrörelse 

Enkätfrågor - Remiss 2032

Bakgrundsmaterial

Sammanfattning av processarbetet 13-14 maj 

Bildspel från Johan von Essens föreläsning om ideellt engagemang under Mötesplatsen 2023 

Bildspel från Susanna Alexius föreläsning om att leda komplexa uppdrag under Mötesplatsen 2023

Analys av Vergenta

Första utkastet på ny strategi

Frågor? 

Hör av er till info@korpen.se