Strategi 2032

Under 2023 påbörjade Korpen arbetet med att ta fram en strategi som ska ta vid när den nuvarande, "Fokus Korpen 2025", når sitt slutdatum. Processen består av flera olika steg av informationsinsamling och dialog. Här kan du läsa mer om hur arbetet fortskrider. 

Vad har hänt? 

• Vecka 43: Första utkastet skickades ut.

• 7-9 nov: Dialogmöten. 

• 14-15 nov: Avstämning av förslag på möte för verksamhetschefer.

• 15 nov-5 dec: Paketering av förslag som ska gå ut på remiss.

• 11 dec: Styrelsebeslut om förslag.

• 15 dec-15 feb: Förslaget ut på remiss.

Vad händer härnäst? 

Bearbetning av remissyttranden och eventuella förslag på ändringar.

• 17 april: Styrelsen beslutar om förslag till förbundsmötet.

• 17-19 maj: Förbundsmötet fattar beslut om strategin. 

Remiss 

Fokus Korpen 2032 – Hela Sveriges motionsrörelse 

Enkätfrågor - Remiss 2032

Bakgrundsmaterial

Sammanfattning av processarbetet 13-14 maj 

Bildspel från Johan von Essens föreläsning om ideellt engagemang under Mötesplatsen 2023 

Bildspel från Susanna Alexius föreläsning om att leda komplexa uppdrag under Mötesplatsen 2023

Analys av Vergenta

Första utkastet på ny strategi

Frågor? 

Hör av er till info@korpen.se