Revisorer, korpidrottsnämnd och valberedning

Lekmannarevisorer

Martin Normark, revisor
070-529 49 03, martin.normark1@ gmail.com

Mia Petré Lennerman, revisor
070-778 46 00, mia@mp3consulting.se

Jan Andersson, revisorssuppleant 
073- 988 15 34, jan.andersson5@bredband.net

Korpidrottsnämnden

Kontaktperson:
Thomas Bergström
, ordförande 
08-699 60 47 , thomas.bergstrom@rfsisu.se

Valberedning
Tommy Ohlström, ordförande 
070-593 97 51, tommy.ohlstrom@kf.se

Thomas Hartman
070-666 49 95, jthomas.hartman@gmail.com

Jan Johnsson
070-645 02 70,  janne@ledarkonst.se

Britt Söderlund
073-969 88 37, vastervik@korpen.se 

Ida Kvist
073-550 70 33, ida.kvist@live.se