Utmärkelser

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har en del utmärkelser som kan utdelas till personer eller organisationer. Organisations- och aktivitetsledare på nationell nivå eller i till Korpen ansluten medlemsorganisation kan tilldelas följande utmärkelser. Insatserna ska vara för insatser av förtjänstfull karaktär.

Korpens utmärkelser:

Standar

Kan utdelas till medlemsorganisation, till företrädare för utländska idrottsorganisationer eller ledare utanför Korpen som förtjänstfullt samarbetat med Korpen. Medlemsorganisationernas styrelse beslutar om utdelande.

Förtjänstnål

efter 5 år. Medlemsorganisationens styrelse beslutar om utdelande 

Hedersnål

efter 10 år. Medlemsorganisationens styrelse beslutar om utdelande 

Hedersstandar 

efter 20 år. Medlemsorganisationens styrelse beslutar om utdelande 

Guldnål

efter 25 år. Är Korpens högsta utmärkelse. Korpens förbundsstyrelse beslutar om utdelning efter ansökan från medlemsorganisation

Carl-Albert

Är en hög utmärkelse som kan utdelas för speciella och synnerliga värdefulla insatser inom områden som ligger utanför det normala förbundsarbetet. Meriterna bedöms av förbundsstyrelsen efter ansökan från medlemsorganisation.

Läs mer om utmärkelserna i PDF:en till höger längre upp på denna sida.

Här beställs utmärkelserna

Förtjänstnål, hedersnål, standar och hedersstandar beställs via sporrong på mikael.lundh@sporrong.se 

Ansökan om guldnål och Carl-Albert-plakett

Ska skickas in till Korpen riks minst två månader innan planerad utdelning och innehålla följande uppgifter:

- Namn på mottagare

- Personnummer

- Adress, postadress och ort

- Senast eventuell tilldelad utmärkelse samt vilket år den tilldelades

- Planerat utdelningsdatum

- Beskrivning över vilka meriter och uppdrag som mottagaren haft samt motiv till utmärkelse.

- Uppgifter på vem som ger utmärkelsen samt adress för leverans.

Ansökan kan skickas via mail till anna.sundstrom@korpen.se eller per post på adressen:

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet,

Idrottens Hus, Box 11016  

100 61  Stockholm 

Andra utmärkelser

Det finns även möjlighet att söka utmärkelser hos Riksidrottsförbundet och Distriktsidrottsförbunden, läs mer om dessa på www.rf.se