Projektstöd ungdomsidrott

Från och med 1/1 2020 finns inte längre Idrottslyftet, däremot finns det fortfarande möjlighet att söka bidrag för särskilda satsningar riktat mot ungdomar.

Stöd från föreningsutvecklare

Föreningsutvecklarna är gärna ett stöd i ert arbete att utforma en ansökan och diskutera eventuella idéer kring projekt.

Frågor och ytterligare information

Har du generella frågor eller vill ha mer information om Projektstöd ungdomsidrott är du välkommen att kontakta:

Paula Samuelsson
Projektledare Projektstöd Ungdomsidrott
08-699 64 02
paula.samuelssonl@korpen.se