Nätverk för erfarenhetsutbyte

Tillsammans är vi starkare! Att ses i grupp och nätverka vet vi bidrar till både kreativitet och innovation. Under Korpens olika nätverksträffar träffas vi för att diskutera, utveckla och planera vår verksamhet med olika infallsvinklar. 

Är du intresserad av att gå med i något av dessa nätverk eller har du frågor om träffarna eller upplägget? Hör gärna av dig!

Ordförandenätverk

Ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för er som är ordförande i våra föreningar. Här lyfter vi blicken och diskuterar främst övergripande strategiska frågor. Tänkbara ämnen kan vara hur vi kan utveckla den demokratiska processen och stärka demokratin, övergripande styrning av verksamheten samt hur vi skapar engagemang och jobbar med rekrytering till våra styrelser. Förslaget just nu är att nätverket möts digitalt cirka fyra gånger per år, men ambitionen är att ett av tillfällena är en fysisk träff till exempel i samband med mötesplatsen.

Idéer?

Tips på ämnen eller innehåll skickas till generalsekreterare Erik Eng på erik.eng@korpen.se

Kontakt för anmälan

E-postadresser hämtas från Idrottonline. Här finns instruktioner för uppdatera er e-post i Idrottonline 

Ersättare

Vid förhinder går det bra att ha någon annan förtroendevald som ersättare.

Verksamhetschefsnätverk

Ett forum där du som verksamhetschef får möjlighet till kunskap- och erfarenhetsutbyte med andra i samma roll. Nätverket har digitala månadsmöten där vi lyfter aktuella frågor från föreningarna och förbundskansliet. Vi ses också för en fysisk träff en gång per år där vi fördjupar oss i ämnen utifrån önskemål från deltagarna i nätverket.

Kontakt för anmälan

Är du verksamhetschef men inte med i nätverket? Skriv till andrea.davidsson@korpen.se

Kommunikationsnätverk

Nätverk för de som arbetar med kommunikation eller har intresse för ämnet. I det här nätverket träffas gruppen med jämna mellanrum för att utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra i olika kommunikationsfrågor.

Idéer?

Då kommunikationsnätverket är nystartat tar vi väldigt gärna emot tips om upplägg och innehåll. 

Kontakt för anmälan

Anmäl dig här.

Seniornätverk

Nätverket för föreningar som vill utbyta erfarenheter och inspirera till aktiviteter för målgruppen 65+ i samverkan med andra lokala organisationer och föreningar. Varje år startas en ny utvecklingsgrupp upp med nya föreningar. Sedan 2021 har 14 föreningar deltagit och några av föreningarna återkommer till nya nätverksstarter för att berätta om sina erfarenheter. Nätverket träffas digitalt fyra gånger per år.

Kontakt för anmälan

regina.hedstrom@korpen.se

Utvecklingsråd för KIT

Under fyra till sex digitala möten varje år ses föreningar för att ge förslag på förändringar i KIT, Korpens gemensamma IT-system för administration och kommunikation. Under träffarna görs gemensamma prioriteringar av befintliga önskemål samtidigt som deltagarna utbyter erfarenheter och lär av varandra.

Kontakt för anmälan

kit@korpen.se

Nätverk för föreningar i Idrottsklivet

Ett nätverk för projektledare i Idrottsklivet. Nätverket syftar till att stärka föreningarna i deras arbete inom satsningen och med att skapa meningsfull och aktiv tillvaro med ett socialt sammanhang och fysisk aktivitet för fler. Hur kan föreningen stärka verksamheten i aktuella områden och sänka målgruppens trösklar att delta? Under träffarna, som sker cirka fyra gånger per år, får föreningarna möjlighet att dela med sig av både utmaningar och framgångsfaktorer inom i sitt arbete. Vi kommer också bjuda in externa föreläsare för att ge ökad kunskap och inspiration.

Kontakt för anmälan

andrea.davidsson@korpen.se