Ombud

Varje förening i Korpen har möjlighet att utse och skicka minst ett ombud till förbundsmötet. Antalet ombud som kan representera din förening vid förbundsmötet beror på antalet medlemmar ni har i föreningen den 31 december 2021. Då fastställs nämligen ombudslistan.

Hur många ombud kan min förening anmäla? 

Ett ombud

Föreningar med upp till 2 000 medlemmar utser ett ombud.

Två ombud

Föreningar med mer än 2 000 medlemmar utser två ombud, en kvinna och en man.

Tre ombud

Nationella organisationer utser tre ombud med minst en av vardera kön.

Fyra ombud

Föreningar med fler än 10 000 medlemmar utser fyra ombud, jämnt fördelat mellan könen.