Projektstöd IF Paraidrott 2024

Nu kan din förening söka bidrag för att utveckla Paraidrott, dvs. verksamhet för personer med funktionsnedsättning, i åldrarna 13 år och uppåt. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla befintlig verksamhet för målgruppen, alternativt starta ny verksamhet, allt i enlighet med Fokus Korpen 2025. Målet är fler aktiva med funktionsnedsättning i åldern 13 och uppåt som idrottar inom Korpen. 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet beviljar stöd inom tre inriktningar; utbildning, processarbete samt uppstart av nya aktiviteter eller projekt. Andra idéer kan beviljas medel efter dialog med Korpens förbundskansli.
Stödet kan gå till verksamhet för personer med hörsel-, syn-, rörelse eller intellektuell funktionsnedsättning. Stödet kan även gå till verksamhet som vänder sig till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vars individuella behov inte kan tillgodoses inom normidrotten.

Projektperiod

Projektperioden är 1/3 2024 – 31/12 2024. Stöd kan endast beviljas för projekt vars genomförande är inom den aktuella tidsperioden.

Hur ansöker vi om stöd?

Ansökan görs genom formuläret "Aktivitet och projekt - Projektstöd IF Paraidrott 2024" i idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline. Här finns manualer om hur ni går till väga. Ansökningar för 2024 kan göras löpande. Vi reserverar oss dock för att medlen kan ta slut.

Läs mer om projektstöd Paraidrott och de olika inriktningarna i pdf:en Projekstöd IF Paraidrott 2024.

Har du generella frågor eller vill veta mer om projektstödet? Ta kontakt med Camilla Altéus.

camilla.alteus@korpen.se 

För tekniska frågor om Idrottsmedelapplikationen hänvisar vi till IdrottOnline-supporten.