Trygg idrott

I Korpens verksamhet ska alla känna sig trygga och välkomna. För att säkerställa det, behöver vi ha god kunskap om potentiella risker, hur vi arbetar förebyggande och vad vi ska göra om något ändå händer. Det är också viktigt att ledare och utövare inom Korpen vet vart de kan vända sig om de känner sig otrygga eller blivit utsatta för något som inte är okej.

RF-SISU har tagit fram utmärkt material kring trygghetsarbete inom idrotten. RF-SISU distrikten kan också vara ett gott stöd i föreningens trygghetsarbete.

På den här sidan har vi gjort en sammanfattning av området trygg idrott och vidare hänvisningar.

Styrdokument

Inom idrottsrörelsen, och som förening inom Korpen, finns det några styrdokument som är viktiga att förhålla sig till. Idrottsrörelsens styrdokument hittar du här.

Korpens styrdokument hittar du här.

Kunskapshöjning förening

RF-SISU:s omfattande kunskapsstöd om hur man som förening kan skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer hittar du här.

Krishanteringsplan

En krishanteringsplan är något de flesta föreningar tack och lov aldrig behöver använda, men om en kris skulle uppstå är det en stor hjälp att ha en plan på plats. RF-SISU har tagit fram en mall som ni kan utgå ifrån. Mallen och mer information hittar du här.

I händelse av kris i föreningen, kontakta Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets generalsekreterare samt pressansvarige på förbundet, kontaktuppgifter hittar du här. Både för att de kan vara ett stöd, men också för att de, beroende på krisens storlek, kan komma att bli kontaktade av journalister.

Registerutdrag

Enligt beslut ifrån Riksidrottsförbundet är alla idrottsföreningar skyldiga att begära in Polisens begränsade belastningsregister från alla ledare som har regelbunden kontakt med barn och unga under 18 år. Mer information om registerutdrag hittar du här.

Det finns en enkel funktion i KIT där ni med några klick kan markera att ledare visat upp sitt registerutdrag. Registerutdraget beställer ledaren själv härifrån.

För ledare och utövare

Var går egentligen gränsen mellan brott, kränkning och oskönt beteende? Och vart kan jag som utövare eller ledare vända mig om något händer? Dessa frågor besvaras i dokumentet som heter just Brott, kränkning eller oskönt beteende. Lägg gärna upp dokumentet på föreningens egen hemsida. Ett tips är att länka det i medlemsutskick så att det når era medlemmar.

Om ni vill göra en egen variant med era kontaktuppgifter, kontakta förbundskansliet på info@korpen.se så hjälper vi er.

Kontakt

Om ni har frågor eller funderingar går det bra att kontakta camilla.alteus@korpen.se.