LOK-stöd

 

För föreningens barn- och ungdomsverksamhet kan ni söka aktivitetsstöd, LOK-stöd. Bidraget finns för att stimulera verksamheter mot målgruppen och är för både föreningen och hela Korpen ett viktigt mätverktyg för att visa hur mycket verksamhet vi har för barn och unga.

Det finns två olika former av aktivitetsstöd, även kallat LOK-stöd. Dessa är statligt och kommunalt aktivitetsstöd. LOK-stödet är avsett att stödja ungdomsverksamheten i föreningen och bidragsberättigad verksamhet kan exempelvis vara träning, läger och tävlingar.

För det kommunala aktivitetsbidraget ser reglerna olika ut i olika delar av landet, för att få reda på vad som gäller för just din förening är det bäst att ta kontakt med din egen kommun för att få mer information.

Det statliga LOK-stödet avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år och ansökan skickas in två gånger per år. För att vara berättigad LOK-stöd finns några regler, bland annat ska gruppaktiviteten hålla på i minst 60 minuter, en ledare (som ska ha fyllt 13 år) ska leda den och minst tre medlemmar ska vara med på aktiviteten.

Nya riktlinjer för LOK-stödsansökningar from 2020

Tidigare har föreningar kunnat skicka in sin LOK-stödansökan genom att fylla i sammanställningen av antalet aktiviteter och deltagartillfällen i Idrottonline. Själva beviset, alltså vilka tillfällen och deltagare som varit med, har sedan kunnat föras via ett annat system. Vanligt är till exempel kommunernas närvarorapporteringssystem APN. Blir föreningen sedan utvald för kontroll så har listor fått skickas in till LOK-stödsgruppen för granskning. Detta förändras nu.

Från och med 1 januari 2020 behöver föreningen göra hela sin närvarorapportering via Idrottonline. Det vill säga, alla aktiviteter och deltagare vid respektive aktivitet ska finnas tillgängligt direkt i Idrottonline. Vi har därför kopplat samman Korpens gemensamma IT-system, KIT, och Idrottonline så föreningar som närvarorapporterar via KIT inte behöver arbeta dubbelt. Alla aktiviteter ni lägger in i KIT kan ni med en knapptryckning föra över till Idrottonline när det är dags att skicka in er LOK-stödsansökan för vår- eller hösttermin. 

Närvarorapportera i KIT

KIT - Korpens nya IT-system, har en integration med IdrottOnline som gör att du bara med en knapptryckning kan föra över alla aktiviteter från KIT direkt till IdrottOnline och sen bara skicka in ansökan via IdrottOnline.

Här finns guider kring närvarorapportering och LOK genom KIT. 

Mer information om regler och hur föreningen går tillväga för att skicka in ansökan i IdrottOnline finns här. 

Frågor om LOK-stöd

Ta kontakt med din förenings personliga föreningsutvecklare som gärna hjälper er vidare. Kontaktuppgifterna till dessa hittar du via länken nedan.

Hitta din föreningsutvecklare