Strategi post 2025

Under 2023 påbörjade Korpen arbetet med att ta fram en strategi som ska ta vid när den nuvarande, "Fokus Korpen 2025", når sitt slutdatum. Processen består av flera olika steg av informationsinsamling och dialog. Här kan du läsa mer om hur arbetet fortskrider. 

Vad händer härnäst? 

• Vecka 43: Första utkastet skickades ut.

• 7-9 nov: Dialogmöten. 

• 14-15 nov: Avstämning av förslag på möte för verksamhetschefer.

• 15 nov-5 dec: Paketering av förslag som ska gå ut på remiss.

• 11 dec: Styrelsen fattar beslut om förslag.

• 12 dec-15 feb: Förslaget ut på remiss.

Bearbetning av remissyttranden och eventuella förslag på ändringar.

• 6-7 mars: Styrelsen beslutar om förslag till förbundsmötet.

• 17-19 maj: Förbundsmötet fattar beslut om strategin. 

Bakgrundsmaterial

Sammanfattning av processarbetet 13-14 maj 

Bildspel från Johan von Essens föreläsning om ideellt engagemang under Mötesplatsen 2023 

Bildspel från Susanna Alexius föreläsning om att leda komplexa uppdrag under Mötesplatsen 2023

Analys av Vergenta

Första utkastet på ny strategi

Frågor? 

Hör av er till info@korpen.se