Vår värdegrund

I Korpen kan du sporta själv eller tillsammans med andra. Vi verkar aktivt för att idrotten ska vara fri från droger och doping. Vi gör det enkelt för människor att sporta och ha kul tillsammans. Korpens värdegrund är glädje, gemenskap och alla är välkomna.

Glädje

Det finns två sätt att se på rörelseglädjen vi delar. Ett är glädjen att röra på kroppen. Att frigöra energi tillsammans med andra. Ett annat är möjligheten att vara med och påverka en rörelse som Korpen. Oavsett om du är deltagare, ledare eller arbetar i en styrelse. Det är helt enkelt roligare att göra saker tillsammans. Extra roligt i Korpen.

Gemenskap

Det är när vi möts som bra saker händer. Korpen har formats och utvecklats tack vare kreativa möten där idéer skapats, broar byggts och framtiden stakats ut. Som medlem och ledare i Korpen har du bidragit genom att vara en del i ett större sammanhang.

Alla är välkomna

Men det är inte självklart att alla känner sig delaktiga. Därför är det viktigt att arbeta med att fånga upp små och stora insatser i föreningen – uppmuntra och dela dem med andra. På så sätt skapar vi en positiv atmosfär, och på längre sikt en vilja och stolthet att vara del i gemenskapen. Hos oss är motion viktigare än tävling.