Revisorer, korpidrottsnämnd och valberedning

Lekmannarevisorer

Martin Normark, ordinarie lekmannarevisor
070-529 49 03, martin.normark1@ gmail.com

Anna-Lena Danielsson, ordinarie lekmannarevisor
070-222 37 83, annalena.danielsson@regionvasterbotten.se

Tommy Ohlström, revisorssuppleant 
070-593 97 51, tommy.ohlstrom1@gmail.com

Korpidrottsnämnden
Kontaktperson:
Cornelia Englén, ordförande
070-591 6390, cornelia.englen@live.se

Valberedning

Ida Kvist, ordförande
073-550 70 33, ida.kvist@live.se

Thomas Hartman
070-666 49 95, jthomas.hartman@gmail.com

Jan Johnsson
070-645 02 70, janne@ledarkonst.se

Britt Söderlund
073-969 88 37, vastervik@korpen.se 

Mia Ljungblom
070-281 18 92, mia.ljungblom@angstrom.uu.se