Korpens strategi

Strategi post 2025

Korpen har börjat utforma en ny strategi som tar vid när den nuvarande når sitt slutdatum. Här kan du läsa hur processen fortskrider. 

Läs mer
Fokus Korpen 2025

Fokus Korpen 2025 är vår gemensamma strategi för att göra oss rustade och starkare även i framtiden.

Läs mer