Korpens strategi

Fokus Korpen 2032

Under Korpens mötesplats och förbundsmöte 2024 antogs en ny strategi. Här kan du läsa mer om den.

Läs mer
Fokus Korpen 2025

Fokus Korpen 2025 är vår gemensamma strategi för att göra oss rustade och starkare även i framtiden.

Läs mer