Fokus Korpen 2025

Vi har vänt på stenar, samtalat inkluderande, skådat in i framtiden och stakat ut vägen framåt. Korpens förändringsresa fortsätter under visionen ”Korpen – bäst på motion”.

Arbetsmaterial för föreningen

Klicka här för att se  arbetsmaterialet som är framtaget för att ni ska kunna arbeta med strategin i din förening här.

Om Fokus Korpen 2025 

Fokus Korpen 2025 är vår gemensamma strategi för att göra oss rustade och starkare även i framtiden. Vi vill så klart att ännu fler medlemmar söker sig till oss och blir mer fysiskt aktiva, mer engagerade och nöjdare.

Vår vision och strategi kräver också att vi blir tydligare, både mot oss själva och mot omvärlden. Vi lever efter de värdegrundade orden glädje, gemenskap och att alla är välkomna.

Vilka är våra målgrupper?

Korpen finns för att alla ska kunna sporta och ha roligt tillsammans. Då behöver vi också vara breda, inte bara i utbudet av aktiviteter, utan också i till vilka vi vänder oss till. Korpens målgrupp skulle kort kunna beskrivas från 13 år och livet ut.

Mer specifikt vänder vi oss till ungdomar, familjen, arbetsplatser och seniorer. I de fall din förening även erbjuder verksamhet för barn (upp till 12 år) vill vi att ni även ansluter er till det specialidrottdförbund där den verksamheten har sin hemvist (ex Simförbundet för babysimsverksamhet).

Det här är vår position

Korpens position tar avstamp i det historiska: vi var Sveriges första specialist på breddidrott där alla människor och former av motion är välkomna, på arbetet och fritiden.

Det har också gett oss en unik position i den svenska idrottsrörelsen. Vi delar gärna med oss av den erfarenheten och kunskapen till andra specialidrottsförbund. Med vår bakgrund är vi det perfekta, kompletterande förbundet som kan fungera sluss mellan idrotter och andra förbund.

Det här är vår strategi 

Med vår bredd, det enkla okomplicerade sättet att förhålla oss till motionsidrott och det flexibla utbudet har Korpen en framgångsfaktor väl värd att vårda/utveckla. I vår strategi hamnar därför verksamhetsutveckling och samverkan överst på listan. 

Arbetsplatsidrott ligger oss varmt om hjärtat och vi kommer även i fortsättningen att utveckla motion på detta område, i nära samverkan med våra nationella organisationer och korpföreningar.

För att attrahera och behålla medlemmar, och för att bli ännu tydligare i vårt erbjudande, behöver vi utveckla och paketera vår motionsidrott gemensamt i organisationen.

Utgångspunkten är alltid vår kvalitetspolicy där vår definition av korpkvalitet är att vi gör rätt saker. Rätt saker är det våra medlemmar tycker är viktigast, och som vi tillsammans med dem kan utveckla. Nyckelorden är kompetens, enkelhet, tillgänglighet och tydlighet.

För oss i Korpen, som breddidrottsförbund, faller det sig naturligt att samarbeta med andra. Vi vill förstärka den kollegiala kulturen både inom Korpen och svensk idrott. Förbund och föreningar kompletterar varandra. Genom att förstärka samverkan med distriktsförbunden/SISU Idrottsutbildarna (svensk idrotts gemensamma stödorganisation) så ökar Korpens utvecklingsresurser.

Det gröna och sköna ledarskapet 

Korpens gröna och sköna ledarskap kännetecknas av att vi alltid ser människorna som vägen till framgång. Det bygger på en ömsesidig påverkan med öppen dialog och relationsbyggande. Vårt motto för våra gröna och sköna ledare är: Lev som du lär! Bry dig! Möjliggör!

En grön och skön ledare uppmuntrar andra att ta initiativ, agera kreativt och ifrågasätta gamla tankar och vanor. En grön och skön ledare lyssnar, coachar, ger och tar feedback på beteende och ledarskap.

För att skapa en framgångsrik och hållbar organisation är det gröna och sköna ledarskapet en viktig kompetens vi vill stärka. Lyckas vi med detta så tillgodoser vi alla individers unika behov, förutsättningar och önskemål.

Kolla in våra utbildningar för att bli en grön och skön ledare!

Digitalisera mera 

Mycket ingår i denna strategi, men två saker som är heta just nu är dels vårt gemensamma system för medlemshantering och administration, KIT, samt en ny layout och funktion på vår hemsida, korpen.se. Dessa två hänger väldigt tydligt ihop.

Den stora förändringen med vår nya hemsida kommer vara att vi på ett enkelt sätt kommer kunna hjälpa våra föreningar att visa upp sin verksamhet för presumtiva medlemmar. Alla aktiviteter ni som förening lägger in i KIT kommer automatiskt hämtas och därmed synas på nya korpen.se. På så sätt visar vi tillsammans upp Korpens breda utbud, gör det enklare för dem att anmäla sig och lockar nya människor till rörelse tillsammans med oss!

KIT kan ni läsa mer om här.

Läs Fokus Korpen 2025.