Varför Fokus Korpen 2025?


I december 2016 påbörjade förbundsstyrelsen ett framtidsorienterat, lärande och inkluderande samtal inom Korpen som ska utmynna i en ny strategi 2018-2025. Huvudfrågan är och var: hur ska förändringsresan Fokus Korpen fortsätta och hur hänger den ihop med Svensk idrott 2025?

Fokus Korpen 2025 – strategin för ett starkare Korpen i framtiden. Bakgrundsanalysen, tillsammans med strategin, är resultatet av ett års intensivt arbete där många medlemmar engagerat sig på olika sätt. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som tagit er tid att föra utvecklingsorienterade samtal med Korpens bästa för ögonen. Det är ni som möjliggjort att vi nu har ett väl genomarbetat förslag att lägga fram på förbundsmötet söndagen den 27 maj 2018.

Det färdiga förslaget; Fokus Korpen 2025 kan du ta del av här.

Med mål att skapa kännedom om och engagemang kring Korpens framtidsfrågor
har vi genomfört en rad olika aktiviteter:

• Gett management-konsultbolaget Vergenta i uppdrag att genomföra en situationsanalys av Korpen med fokus på hur andra specialidrottsförbund (SF) och Riksidrottsförbundet (RF) ser på Korpens position och uppdrag.

• Genomfört en SWOT-analys (på Dialogmöte 2 med fördjupning på förbundsstyrelsekonferensen i juni).

• Producerat ett arbetsmaterial för föreningarna att arbeta med på hemmaplan (dialogduk).

• Genomfört en Framtidsenkät på korpen.se där föreningar, specialdistriktsförbund (SDF) och nationella organisationer (NO) fick svara på frågan: vilka är Korpens tre viktigaste framtidsfrågor?

• Genomfört föreningsbesök och haft telefonkontakt med cirka 125 föreningar, specialdistriktsförbund (SDF) och nationella organisationer (NO).

• Kommunicerat regelbundet kring Fokus Korpen 2025 via Fokus Korpen-bloggen, korpen.se och Korpnytt.

• Provtryckt förbundsstyrelsens Fokus Korpen 2025-förslag på Dialogmöte 3 med drygt 100 deltagare.

• Skickat ut förbundsstyrelsens Fokus Korpen 2025-förslag på remiss 15/1-28/2. I samband med remissen bjöds organisationen in till regionala mötesplatser som ett sätt att lämna sina synpunkter och föra dialog. Totalt 60 remiss-svar skickades in.