Västernorrland

Distriktet Korpen Västernorrland använder Korpens Sundsvall som kansli från november 2020.

Korpen Västernorrland

Ordförande Björn Vedin, bjorn@mbstenmark.se, 073-0206520

Kassör Kent Jansson, kentajansson@gmail.com, 072,2351601

Ledamot Malin Hansson, mbc.hansson@gmail.com, 070-3307011

Ledamot Ann-Kristin Bladh, ann-kristin.bladh@korpen-timra.se, 070-2876810

Ledamot Johan Hägglund, haddedu@outlook.com, 070-5264591