Support KIT

Om din förening behöver hjälp med KIT är ni varmt välkomna att ta kontakt med personal på Korpens förbundskansli och Zoezi. Korpen och Zoezi hjälper och stöttar föreningar i olika typer av ärenden. Det kan vara:

• att göra rätt inställningar för att en specifik befintlig funktion ska fungera på önskat sätt.

• önskemål om funktioner som inte finns tillgängligt i systemet idag.

• rapportera in buggar när systemet inte fungerar som förväntat eller som det brukar göra.

• tillgodose föreningen med nyttig information utifrån det som föreningen behöver hjälp och stöd med.

För att rapportera in supportärenden, utvecklingsönskemål eller buggar använder Zoezi ett verktyg som heter Jira. Korpens förbundskansli ser gärna att alla föreningar rapporterar in sina ärenden direkt till Zoezi. Vid eventuell registrering av ärende uppskattar Korpens förbundskansli att föreningen lägger till adressen kit@korpen.se som mottagare, detta för att förbundskansliets personal lättare ska kunna följa upp vad som händer med inkomna ärenden.

Självklart går det även bra att ta direktkontakt med personal på Korpens förbundskansli. För att få kontakt med rätt personer gällande frågor i KIT, mejla till kit@korpen.se.

Via länkarna nedan hittar ni även olika manualer för hur föreningen kan administrera olika delar och funktioner i systemet.

Korpens manualer

Zoezis manualer (sök i fältet ”Hitta hjälp och service”)