Så här startar du upp KIT för din förening

I KIT kan föreningen samla all administration på ett och samma ställe. Medlemsregister, medlemskommunikation, träningsscheman, betalning, tävlingssystem och rapportering är exempel på delar i verksamheten som kan administreras i KIT och därmed underlätta det dagliga föreningsadministrativa arbetet. 

Starta upp KIT