Motionsveckan

Korpen fortsätter arbetet med att sätta Sverige i rörelse! Nu kraftsamlar vi för att få hela landet att svettas under svenska motionsveckan i september 2024. Medlemmar, arbetsplatser – alla som vill vara med – bjuds in att delta i en motionsstreak där vi tillsammans peppar varandra att motionera minst 20 minuter om dagen. Ni som förening får också gärna arrangera aktiviteter under veckan!

Motionsveckan äger rum 23-29 september och är ännu ett initiativ från Korpen för att motivera människor att röra på sig. Vi vet att motion är så viktigt för oss och därför vill vi inspirera så många som möjligt till att få in fysisk aktivitet i livspusslet. Det ska inte kännas för svårt eller krångligt – vi fokuserar på rörelse med låga trösklar! 

Korpen kör en motionsstreak

I den andan kommer Korpen att bjuda in till en så kallad motionsstreak, som handlar om att motionera minst 20 minuter om dagen under hela veckan. 20 minuter för att det är den mängd motion som vuxna åtminstone ska få till varje dag, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Och en vecka för att det kan räcka för att skapa en ny vana, enligt Motionslandslagets förbundskapten Micael Dahlen.  

Alla är inbjudna

Motionsveckan riktar sig till alla, och kanske lite särskilt till arbetsplatser eftersom vi vet att de kan spela en viktig roll när det kommer till att sätta människor i rörelse. Veckan kan alltså bli ett ypperligt tillfälle för er som förening att skapa kontakt och inleda samarbeten med företag eller offentliga arbetsgivare i ert område!

Men ni bestämmer givetvis själva hur motionsveckan ser ut hos er lokalt. Uppmuntra era medlemmar att delta i motionsstreaken eller hitta på helt egna aktiviteter! Vill ni bara vara med under en eller några av dagarna går det lika bra som att vara med under hela veckan. 

Förbundskansliet stöttar med marknadsföringsmaterial och bollar gärna idéer kring vad ni kan hitta på. Är ni intresserade av att vara med? Kontakta anna.sundstrom@korpen.se 

Nedan hittar du en lista över de föreningar som hittills har anmält att de kommer att delta: 

  • Korpen Gotland
  • Korpen Luleå 
  • Korpen Småland SDF
  • Korpen Piteå 
  • Korpen Stockholm 
  • Korpen Vadstena 
  • Korpen Östergötland 
  • Korpen Göteborg 

I juni hölls ett uppstartsmöte för motionsveckan 2024. Efter sommaren samlas vi igen för att planera tillsammans. Nu ser vi till att få hela Sverige att svettas! Heja! 

Markandsföringsmaterial

I Korpens Toolbox kommer det att finnas marknadsföringsmallar för såväl sociala medier som tryckmaterial. En del material ligger redan ute men sidan kommer att fyllas på kontinuerligt. 

En del av europeiska motionsveckan 

Sveriges motionsvecka är en del av det internationella initiativet European week of sports som arrangeras årligen för att främja hälsa och fysisk aktivitet i Europas länder. Läs mer här!