Om KIT

Införandet av ett gemensamt verksamhetssystem (KIT), beslutades av förbundsmötet i maj 2016 och systemet lanserades den första januari 2018. Sedan dess har systemet förbättrats och utvecklats för att passa den typ av verksamhet som föreningar anslutna till Korpen bedriver. Korpföreningar och annan till Korpen ansluten förening är skyldiga att starta upp sitt eget KIT-system samt kontinuerligt uppdatera föreningens medlemsregister i KIT.

Vid anslutning till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet hjälper förbundskansliet – efter initiativ från föreningen – till med att starta upp föreningens KIT-system samt tillhandahåller information om hur föreningen upprätthåller ett korrekt medlemsregister i KIT. Personal från förbundskansliet informerar även föreningen om andra tillgängliga funktioner i KIT som föreningen har möjlighet att nyttja.

En administrativ avgift på 50 kr/medlem/år tas ut av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. I avgiften ingår försäkring för föreningarnas medlemmar via Folksam och tillgång till KIT. Läs mer om detta i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets stadgar samt på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet hemsida.

Fem fördelar med KIT

1. All administration på samma ställe

I KIT kan föreningen samla allt på samma ställe. Medlemsregister, medlemskommunikation, träningsscheman, betalning, tävlingssystem och rapportering är exempel på delar i verksamheten som kan administreras i KIT. KIT är anpassat efter regelverket för den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018.

2. Mindre tid med administration = mer tid för motion

KIT har inbyggda automatiserade processer där systemet utgår från medlemmen. Välkomstmejl, bokningsbekräftelser samt påminnelser är exempel på mejl som skickas ut till medlemmen automatiskt. Det finns även möjlighet att integrera KIT med IdrottOnline, vilket kan möjliggöra automatisk LOK-stödsrapportering via KIT.

3. Ett system för den moderna föreningen och framtiden

KIT fungerar lika enkelt i mobilen som i datorn både för medlemmen och för dig som ledare eller administratör. Systemet anpassas och utvecklas kontinuerligt för att hänga med i den ständigt pågående digitaliseringen. KIT bidrar även till att skapa ett proffsigt och modernt intryck av föreningen.

4. Möjlighet till förenklad ekonomihantering

Föreningen har möjlighet att förenkla sin ekonomihantering genom att integrera delar som intäktsbokföring, OCR-avprickning och olika betalsätt (betalkort, Swish, faktura, autogiro). En del av dessa funktioner kan användas utan kostnad medan andra kan aktiveras mot en avgift.

5. Användarvänligt för medlemmen

Föreningen har möjlighet att visa upp hela sitt aktivitetsutbud för sina medlemmar och andra intressenter. Pass- och kursbokning, köp av medlemskap och träningskort samt anmälan till olika tävlingar är några exempel på vad föreningens medlemmar kan göra själva i KIT.