Basutbildning Aktiv Senior

 

Utbildningen handlar om att utbilda ledare och få igång nya typer av verksamheter för seniorer över hela landet. I fokus ligger den fysiska, psykiska och sociala hälsan.

Aktuella utbildningar Basutbildning för seniorledare

Idrott hela livet är det stora målet i svensk idrotts strategi 2025 och för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är seniorer en av våra viktiga målgrupper. Därför har vi inom Aktiv senior tagit fram denna webbaserad utbildning för dig som är eller vill bli ledare för seniorer.

Som seniorledare bidrar du till ett livslångt idrottande genom att leda föreningsaktiviteter inom träning som bidrar till ökat välmående och gemenskap. Utbildningen ger dig verktyg som bidrar till att du kan känna dig trygg i ditt ledarskap och erbjuda senioranpassade aktiviteter som vilar på vetenskaplig grund.

Utbildningen syftar till att ge dig en första grundläggande kunskap för att känna dig trygg och motiverad att starta upp träning och fysisk aktivitet för äldre samt få verktyg för att växa in i ledarskapet för att bemöta äldre på ett bra sätt, såväl i grupp som enskilt.

Utbildningen genomförs just nu helt digitalt och består av en utbildningswebb med tre moduler. Utöver självstudier är det fyra samtals- och reflektionsträffar med utbildaren och övriga deltagare. Utbildningen är kostnadsfri för våra korpföreningar.

Mer information

Välkommen att anmäla intresse till Regina på Korpens förbundskansli.

regina.hedstrom@korpen.se

Vad handlar utbildningen om?

Historiskt har Korpen alltid haft en bred målgrupp med motion långt upp i åldrarna. Redan idag finns gympa, styrkeprogram, balansträning, fallteknik och gå-fotboll i vårt ordinarie utbud.

Vilka är våra övergripande mål?

1. Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet vill tillgängliggöra ett brett och anpassat utbud av motionsidrott för seniorer för att på så sätt sätta fler äldre i rörelse och därmed stärka folkhälsan.

2. Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet vill genomföra en utbildningssatsning bland befintliga föreningsledare för att öka kunskapen om seniorers hälsa och färdigheterna i att erbjuda senioranpassade idrottsaktiviteter som vilar på vetenskaplig grund.

Frågor 

Vid frågor kontakta Regina Hedström på Korpens förbundskansli.

Regina Hedström

Projektledare Aktiv Senior

0709113838

regina.hedstrom@korpen.se