Stadgar

Vi vill hjälpa föreningarna så mycket det går och som stöd har Korpen därför tagit fram stadgemallar (normalstadgar).

En stadgemall är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Befintliga föreningar som ska göra en stadgeöversyn kan använda stadgemallen som utgångspunkt för framtagandet av föreningens egna stadgar.

Ladda ner mallar

I PDF:erna till höger kan du se ett exempel på hur normalstadgarna ska se ut. Där hittar du även Korpens förbundsstadgar. 

Frågor?

Pär Ånell
par.anell@korpen.se
08-699 64 25