Ekonomiskt stöd

Återstartsstöd för föreningen

Insatser till föreningen som syftar till att stimulera återstarten.

Läs mer
Tre personer spelar rullstolsinnebandy.
Återstartsstöd paraidrott

Skapa förutsättningar för verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer
LOK-stöd

Aktivitetsstöd för barn- och ungdomsföreningar inom Korpen.

Läs mer
Projektstöd ungdomsidrott

Det finns möjlighet att söka bidrag för särskilda satsningar riktat mot ungdomar.

Läs mer