Fokus Korpen i din förening

Nu är det här! Ett arbetsmaterial för Fokus Korpen 2025 som din förening kan jobba med för att utvecklas både på kort och på lång sikt! Ladda ner och kör igång!

Arbetsmaterialet Fokus Korpen 2025 är framtaget för att vara ett enkelt verktyg för föreningen i arbetet med vår gemensamma strategi och sin egen verksamhetsplanering. Genom att arbeta igenom materialet skapar föreningen en handlingsplan med insatser och verksamheter inom respektive strategiområde. Något som bidrar till föreningens utveckling och att både den enskilda föreningen och vi tillsammans inom Korpen når den gemensamma målbilden 2025.

En målbild som är att vi ska bli fler medlemmar, som är mer fysiskt aktiva samt mer engagerade och nöjdare! Målet är också att vi ska vara ett tydligare Korpen utifrån uppdraget, varumärket och vår position i idrottsrörelsen.

Detta är ett arbete där alla hjälps åt att dra sitt strå till stacken för att vi ska lyckas - såväl föreningar som SDF, förbundsstyrelse och på förbundskansliet.

Tips! Starta arbetet tillsammans med en av föreningsutvecklarna eller med en idrottskonsulent i ert RF-SISU distrikt. Det kan till exempel ligga som grund för verksamhetsplanering inför en ny termin, men sträcker sig längre än så.

Ladda ner materialet

Klicka på texten under bilden nedan så kan du ladda ner både arbetsmaterialet och en mall till en handlingsplan.

Ladda ner arbetsmaterialet

 

Ladda ner mall för handlingsplan

Ladda ner, skriv ut och börja jobba! Och arbetet funkar förstås lika bra på distans via kanaler som Teams eller Zoom.

Önskar föreningen hellre ett tryckt material beställer ni det av:

Pär Ånell
par.anell@korpen.se 
08-699 64 25