Förbundsmöte 2022

Den 22 maj 2022 var det dags för Korpens förbundsmöte och vilken dag det blev! På plats var 52 ombud från 49 olika föreningar och nationella organisationer för att ta beslut i viktiga frågor. Av de som representerade var 63% kvinnor och 37% män. Det blev även en härlig åldersspridning då den yngsta deltagare var 20 år och den äldsta 86 år, vilket innebar att medelåldern landade på 54 år.

Behandling av inkomna motioner samt förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet

I år fick vi in en motion som handlade om Agenda 2030 och på vilket sätt Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet kan bidra till de 17 globala målen för hållbar utveckling. Motionärerna önskade att förbundsstyrelsen på lämpligt sätt skulle ta vara på förslagen i motionen vilket förbundsstyrelsen biföll i sitt förslag till beslut, en linje som även förbundsmötet gick på. För att se motionen i sin helhet samt förbundsstyrelsens svar, se formalia här.

Vill din förening veta mer om vad Agenda 2030 innebär för Idrottsrörelsen finns RF:s kunskapswebb

Förbundsmötet beslutade även om att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning, med bred representation från organisationen, rörande Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets regionala organisering (SDF) och deras uppdrag, samt till förbundsmötet 2024 lämna förslag på en organisationsmodell för framtida distriktsverksamhet. Arbetet med SDF-utredningen kommer att påbörjas under hösten 2022.

Utöver detta beslutades även om några mindre stadgeändringar, avgifter till förbundet, arvoden till förtroendevalda samt Verksamhetsinriktning & ekonomisk plan för verksamhetsåren 2023-2024. Detta kommer prioriteras under perioden 2023-2024:

Förtroendevalda

Under förbundsmötet fick vi avtacka några personer för deras viktiga arbete inom Korpen. Vi önskar dem stor lycka till!

De som lämnade var:

  • Abdulkadir Moalim – Förbundsstyrelsen

  • Anna-Lena Danielsson – Förbundsstyrelsen

  • Margareta Ivarsson – Korpidrottsnämnden

  • Anna Karlgård – Korpidrottsnämnden

Det valdes också in nya ledamöter och dessa är:

  • Katarina Sandberg – Förbundsstyrelsen

  • Tommy Nordmark – Förbundsstyrelsen

  • Thomas Bergström – Korpidrottsnämnden (tidigare ledamot, ny ordförande)

  • Rikard Aspegren – Korpidrottsnämnden

  • Ulrika Lingslunde – Korpidrottsnämnden

Här kan du läsa protokollet från förbundsmötet

Handlingar 2022

Söndagen den 22 maj 2022 var det dags för Korpens förbundsmöte ute på Aronsborg i Bålsta. Alla handlingar till mötet hittar du på denna sida.

Mer information om Korpens förbundsmöte 2022

Tack för engagemanget under förbundsmötet, vi ses igen 2024!