Val vid förbundsmötet

Under Korpens förbundsmöte ska det väljas ledamöter till Korpens förbundsstyrelse, valberedning, lekmannarevisorer och korpidrottsnämnd. Information om vilka val som skall göras samt upplysning om vilka kandidater valberedningen och revisorerna föreslår hittar du här.

Personer på förslag till val vid förbundsmötet

Här kan du se vilka personer valberedningen och revisorerna föreslår för val vid förbundsmötet 2020.

Valberedningen kommenterar, via sin ordförande Tommy Ohlström, sitt arbete:

– Valberedningen har haft en bra och välarbetad process för att hitta bra kandidater till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets förtroendemannaposter.  Vi har fått förslag från rörelsen på intressanta namn på flertalet positioner, något vi är väldigt tacksamma för, säger valberedningens ordförande Tommy Ohlström. 

– Vill även passa på att lämna en kort kommentar kring vårt förslag till ny förbundsordförande, Erik Söderberg fortsätter Tommy. Erik är väl förankrad inom idrottsrörelsen och har bland annat erfarenhet från positionen som förbundsordförande i Skolidrottsförbundet. Han är idag ledamot i Riksidrottsstyrelsen, bor i Göteborg och arbetar som Certifierad Yrkesrevisor i Västra Götalandsregionen."

Kom ihåg. Medlemsorganisationen kan nominera kandidater till de poster som är uppe för val fram till det klockslag som förbundsmötet beslutar när mötet inleds. 

Tidigare dokument gällande val vid förbundsmötet.

Poster uppe för val vid förbundsmötet.

Tack för ditt engagemang!

Kolla in demokratiskolan för mer info kring den demokratiska processen i Korpen och hur din förening kan påverka inför och under förbundsmötet!