Verksamhetsberättelse 2020

Läs Verksamhetsberättelsen för 2020 här 

2020 blev ett tufft år när flera föreningar tvingades lägga ner då verksamheten i stort sett uteblev, men 2020 blev också ett digitaliseringens år och ett år då kreativiteten flödade på sina håll.

Den digitala träningsutmaningen Korpen Challenge blev en succé, ett antal föreningar introducerade onlineträning, vi fick se inspirerande filmer på Instagram under hashtaggen #hemmamotion och det hölls för första gången ett digitalt förbundsmöte.

En digital utmaning bjöd också Korpen Umeå på med sin idé BräntEverest. Genom att bestiga Bräntbergsbacken ett antal gånger nådde deltagarna upp till Mount Everest. Under 2021 lanseras projektet MittEverest som kommer bidra till att fler människor kommer få möjligheten att bestiga världens högsta berg på sin ort.